2. Zool.

Animaliek gorputzari eusteko edo ibiltzeko dituzten gorputz-adarretako bakoitza; ornodunetan, bereziki, atzeko gorputz-adarretako bakoitza.