2. Mat.

Angeluak neurtzeko unitatea, graduaren hirurogeirenaren baliokidea.