2. Bot.

Algen, hepatikoen eta likenen talo orrikara.