2. Fis./Mat.

Ikurrez adierazitako zenbait magnituderen arteko erlazioa, berdintza gisa adierazia, balio batzuetatik abiaturik beste balio bat lortzeko balio duena.

3. Kim.
sin. formule chimique

Espezie kimiko baten konposizioa adierazten duen irudikapen grafikoa, zenbakiz, elementuen ikurrez eta, batzuetan, bestelako baliabide grafikoz eratua.

4. Mat.

Proposizio-kalkuluan, alfabetoaren elementuekin eratutako segida finitua, esanahia izanik (formula ongi eratua) edo ez.