2. Estat.
sin. valeur estimée, valeur estimative

Hainbat behaketatan jasotako informazioan oinarriturik munta ezezaguneko parametro bati esleitzen zaion balioa.