2. Abel.

Ganadu ibiltarientzat legez markatua dagoen bidea.