2. Orok.

Bi objektu edo puntu bata bestetik zer gertu edo zer urrun dauden jakinarazten duen zenbakizko adierazpena. Urruntasun edo gertutasun hori espazioan (luzera fisikoa) edo denboran (denbora-tartea) uler daiteke, baina, eskuarki, espazioko bi punturen edo bi lekuren arteko tartea adierazten du.