courant

1. Fis.
sin. courant électrique

Karga elektrikoak espazioan higitzea. Eroale baten bi punturen artean potentzial-diferentzia dagoenean sortzen da. Elektroien higiduraren noranzkoa aldatzen ez denean, korronte zuzena da; aldizka aldatzen denean, ostera, korronte alternoa esaten zaio. Korronte elektrikoaren neurria intentsitatea da, eta amperetan neurtzen da.