2. Autom.

Bi edo lau jarlekuko automobila, sabai finkoa eta bi ate dituena.