2. Zool.

Zangoaren eta oinaren arteko giltzadura.