2. Inform.

Memento jakin batean ordenagailu edo sistema informatiko bat egiten ari den lan guztia, ahalmen totalaren ehunekotan adierazia.

3. Teknol. Elektr.

Sistema elektrikoetan, puntu jakin batean edo batzuetan sistemak ematen edo xurgatzen duen potentzia edo puntu batean zirkuituak garraiatzen duen potentzia.

4. Teknol. Elektr.

Zirkuitu elektrikoetan, zirkuitutik energia xurgatzen duten unitateetako bakoitza, unitate horiek banaka zein multzoka kontsideratuta.