zuzen

2. Mat.
sin. lerro zuzen

Definitzeko bi puntu besterik behar ez dituen lerro infinitua. Puntuarekin eta planoarekin batera, geometriaren oinarrizko elementuetako bat da.

2. Mat.
Definitzeko bi puntu besterik behar ez dituen lerro infinitua. Puntuarekin eta planoarekin batera, geometriaren oinarrizko elementuetako bat da.

Lerro zuzena Edit

Egilea: Patxi Angulo Martin

LERRO ZUZENA

Geometria kartesiarrean, irudi dimentsiobakar bat da lerro zuzena, infinitua eta zabalerarik gabea; horrez gain, zuzeneko bi puntuk, edozein, zuzena determinatzen dute eta bi puntuen arteko segmentuak bi puntuetatik igarotzen diren lerro guztietatik distantziarik txikiena ematen du. Planoan, zuzena ekuazio lineal bat betetzen duten puntuen multzoa da: a x + b y + c = 0 , a eta b batera 0 izan gabe.

Zuzenaren ekuazioa lortzeko, bide bat baino gehiago dago; ( x 1 , y 1 ) eta ( x 2 , y 2 ) puntuetatik igarotzen den zuzenaren ekuazioa: x x 1 x 2 x 1 = y y 1 y 2 y 1 ; zuzenaren bi puntu hartuta, malda (m) konstantea da beti; eta honela kalkulatzen da: m = y 2 y 1 x 2 x 1 . Hortik, ( x 1 , y 1 ) puntutik igarotzen den eta m malda duen zuzenaren ekuazioa ateratzen da: y y 1 = m   ( x x 1 ) . Hala, zuzenaren ekuazioa lortzeko, aski da zuzenaren bi punturen koordenatuak ezagutzea edo puntu baten koordenatuak eta malda ezagutzea. Espazioan, zuzena bi planoren arteko ebakidura da; beraz, zuzena bi ekuazio lineal betetzen dituzten puntuen multzoa da: a x + b y + c = 0 eta d x + e y + f = 0 , ekuazio horiek plano beraren edo plano paraleloen ekuazioak izan gabe.

Planoan bezala, zuzenaren ekuazioa lortzeko, bide bat baino gehiago dago; ( x 1 , y 1 , z 1 ) eta ( x 2 , y 2 , z 2 ) puntuetatik igarotzen den zuzenaren ekuazioa: x x 1 x 2 x 1 = y y 1 y 2 y 1 = z z 1 z 2 z 1 ; ( l , m , n ) zuzenaren bektore zuzentzailea bada, ( x 1 , y 1 , z 1 ) puntutik igarotzen den zuzenaren ekuazioa hau da: x x 1 l = y y 1 m = z z 1 n ; eta zuzenaren ekuazio parametrikoak hauek dira: x = x 1 + l t , y = y 1 + m t , z = z 1 + n t .