2. Kim.
sin. jalkin

Fluido batean esekiduran dauden partikulak jalki ondoren lortutako materiala.