2. Anat./Biol.

Emeengan, umea edo umeak jaio arte hazten diren tokia.