2. Fis./Kim.

Substantzia edo material batek berezko eta bereizgarri duen nolakotasuna, ahalmena edo portaera.

3. Orok.

Zerbaiten nolakotasuneetako bakoitza, klase bereko objektu guztiek dutena. Partikulez, substantziez eta materialez mintzatuz, propietateek horietako bakoitzak kondizio jakinetan duen portaera definitzen dute, eta izaera, konposizio edo egituraren arabera aldatzen dira.