2. Teknol.

Solido baten parteen arteko angelua aldarazten duen deformazioa, solidoaren simetria-planoaren gainean edo plano horretatik distantzia berera dauden puntu-bikoteen gainean aplikatutako indarrek eragina. Solido batean makurdura gertatzen da plano berean gehienetan kokatutako zeharkako indarrek solidoan eragiten dutenean. Gainera, ia beti, solidoaren ardatzarekiko perpendikularrean eragiten dute indar horiek. Haien ondorioz, solidoak eman egiten du, eta deformatu egiten da.