2. Mat.
sin. karratu

Lau aldeak berdinak eta lau angeluak zuzenak dituen paralelogramoa. Haren azalera aldearen luzeraren bigarren berretura da.