2. Ingur.
sin. isurtze, isurketa, botatze

Hondakin likido edo solidoak ingurunera botatzea edo biltzeko edota tratatzeko instalazio batera bideratzea.

Hondakin solidoez, bereziki tamaina handikoez, mintzatzean, eskuarki botatze terminoa erabiltzen da.

3. Teknol.
sin. emisio, isurtze

Ingurunera substantziak botatzea edo energia (beroa, zarata, dardarak, erradiazioak, erradioaktibitatea eta abar) askatzea.

Emisio terminoak berez horrelako adiera zabala badu ere, eskuarki aireratzen diren gasetarako erabiltzen da