2. Med.

Fluido (likido edo gaseoso) baten pilaketa patologikoa, barrunbe naturaletan gertatu ohi dena.

3. Teknol.
sin. emisio

Ingurunera isurtzen den gaia, gai-multzoa edo energia.

Emisio terminoak horrelako adiera zabala badu ere, eskuarki aireratzen diren gasetarako erabiltzen da.