2. Med.

Hotzak, sukarrak, eta bereziki beldurrak edo izualdiak gorputzean eragindako astinaldi labur eta arinen segida.

3. Zool.
sin. ikaraio

Europako ikaraio-espeziea, Kantauri itsasoan arruntena.