2. Inform.

Zuhaitz-erako egitura hierarkizatu bateko bukaerako elementua (nodoa edo erpina).