2. Med.

Osasuna zaintzeko metodoen multzoa; bereziki gaixotasunen prebentziorako garbitasun-neurrien multzoa.