2. Geol.

Naturalki nahiz artifizialki sortutako ur-pilaketa, esaterako, laku, putzu edo akuiferoa.