2. Teknol.

Gauzak edota pertsonak toki batetik bestera eramatea, horretarako berariaz diseinatutako bitartekoak erabiliz (ibilgailuak, garraiagailuak, jasogailuak, eskailera mekanikoak edo bestelako instalazioak).

3. Teknol. Elektr.
sin. transmisio

Energia elektrikoa produkzio-gunetik banaketa-guneetara tentsio handiko lineetatik garraiatzea.