2. Eraik.

Horma baten luzean horizontalki jarritako habea, solairuko solibei asentu emateko izaten dena.