2. Orok.
sin. ebidentzia

Zerbaiten egiazkotasuna edo faltsutasuna ebazteko baliagarria den datu- edo informazio-multzoa.