2. Mikrob.

Heldu-aldian higikorrak diren zenbait protozooz esaten da. Flagelo bidez igeri egiten dute eta luzetarako zatiketa bitarrez ugaltzen dira. Mastigophora superklasea osatzen dute.