2. Bot.

Likenen kortexez mintzatuz, hifak talo-ardatzarekiko perpendikular dauzkana.