2. Anat./Zool.

Gizakiaren eta beste zenbait ornodunen aho-irekigunea inguratzen duten bi ertz haragitsuetako bakoitza.

3. Biol.

Ezpain-antzeko ertza.

4. Bot.

Labiatuen kaliza edo korola osatzen duten bi atal edo gingiletako bakoitza.