2. Teknol. Elektr.
sin. kitzikapen

Motor edo sorgailu baten zirkuitu magnetikoan indukzio magnetikozko fluxua korronte elektriko bidez ekoiztea. Hedaduraz, fluxu hori lortzeko erabiltzen diren harilak (eszitazio-harilak) izendatzeko ere erabiltzen da.