estres

1. Biol.

Organismo osoaren aurkako eraso batek (traumak, hotzak, gehiegizko lanak, kezkak edo emozioak eta abarrek) eragindako asaldu eta erantzun fisiko eta psikikoen multzoa, delako organismoa gaixotzeko zorian jartzen duena.