2. Teknol.

Harilaren biretariko bakoitza edo malguki helikoidal baten biretariko bakoitza.

3. Zool.

Espiralean dagoen maskor baten bira-multzoa.