2. Itsas.
sin. okertu

Txalupa alde batera inklinatu, dela pisuagatik, dela haizearen indarragatik.

3. Itsas.
sin. zurkaiztu

Ontzia lehorrean tente atxikitzeko, aldeetan zurkaitzak ipini.