esangura

1. Estat.
sin. esangura estatistiko

Hipotesi-proba batean hipotesi nulua onarturik, gertaera bat kasualitate hutsez gertatu izanaren probabilitatea. Balioa txikia bada, hipotesi nulua uka genezake eta hipotesi alternatiboa edo ordezkoa onartu. Zenbat eta inprobableagoa izan gertaera bat, orduan eta esanguratsuagoa da hura gertatu izana. p letraz adierazten da.