2. Biol.

Erronbo-forma duena.

3. Mat.

Aurrez aurreko aldeak soilik berdinak dituen eta angelu zuzenik ez duen paralelogramoa, hau da, ondoz ondoko aldeak desberdinak dituena.