entrama

1. Teknol.

Zerraren hortzak txandaka alde batera eta bestera desbideratuta dauzkan ertz-mota. Helburua da hortzek irekitzen duten arteka zerra-orriaren gorputza baino zabalagoa izatea eta, hartara, artekaren hormek orriaren higidura ez eragoztea.