2. Teknol.

Fenomeno elektrostatikoek edo elektromagnetikoek eragindako edo kontrolatutako tresna, sistema edo prozesuen zientzia eta teknologia.