2. Astron.
sin. ekinokzio-puntu

Ekinokzio-lerroak zeru-esfera ebakitzen duen bi puntuetako bakoitza.