2. Med.

Barrunbe edo zauri batetik jariakinak ateratzea.

3. Teknol.

Petrolioa lurpeko gordailuaren barnean mugitzea, hidrokarburoa ateratzeko putzua gordailura iristean gertatzen den presio-murrizketaren ondorioz. Petrolioa, arroka gordailuaren poroetan zehar, ustiapen-hobietaraino isurtzen da.