2. Eraik.

Teilatu bateko bi isurkiek eratzen duten ertza, gorantz irtena denean.

3. Geogr.
sin. hegi

Mendiaren gainaldea, bereziki luze edo zabala denean.

4. Itsas.
sin. kubierta

Ontzi baten goiko azala, karelak inguratua; ontzi baten solairuetako bakoitza.