2. Fis.
sin. errotazio

Gorputz batek bere ardatzaren inguruan bira egitea.

3. Mat.

Objektu batek edo irudi batek espazioan ardatz baten inguruan mugimendu zirkularra egitea eta, mugimenduaren ondorioz, espazioan irudi bat edo gainazal bat sortzea, zeinean ardatzarekiko perpendikular diren plano guztiekiko ebakidurak zirkuluak baitira.

4. Mat.
sin. errotazio

Planoan, objektu edo koordenatu-sistema bat puntu finko baten inguruan biratzea.