2. Zool.

Maskorrik ez duten edo barne-maskor bestigiala duten arionidoen eta limazidoen familiako molusku gastropodoen izen arrunta.