2. Biol.

Zuntzez, hodiz edo beste edozein motatako egitura luze eta paraleloz osaturiko multzoa.

3. Nekaz.

Uzta-sorta lotua.