2. Inform.
sin. arrasto

Programa baten exekuzioan, hainbat exekuzio-puntutan uzten den informazioa, exekuzioaren nondik norakoa aztertzeko aukera ematen duena. Normalean, programaren arazketa-fasean erabiltzen da.

3. Mat.
sin. matrize baten aztarna