2. Inform.
sin. agerpen

Testu-bilduma edo corpus batean, bilaketa-irizpideekin bat datozen testu-elementuetako bakoitza.

3. Mikrob.

Transmiti daitekeen gaixotasun baten kasu ugari agertzea denbora-tarte txikian.