2. Zool.

Hidrozooetan eta beste zenbait marmokatan, kanpaiaren ertzetik barnerantz proiektatzen den eraztun-formako mintza.