2. Inform.
sin. eliminar, borrar

Memoriatik fitxategi bat desagerrarazi.