2. Orok.
sin. demostrar

Logikaren edo matematikaren bidez zerbait egiazkoa edo baliozkoa dela erakutsi.