2. Zool.
sin. rumen

Hausnarkarien lau urdailetako lehena.