2. Orok.

Aztertu nahi den material edo substantzia ustez homogeneo batetik hartzen den zati adierazgarria, haren ezaugarriak analizatzeko. Analisien emaitzak material osoari aplikagarriak direla jotzen da, indukzioz.